سال انتشار: ۱۳۸۲

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی فناوری اطلاعات و دانش

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

کامبیز بدیع – گروه پژوهشی جامعه اطلاعاتی
مریم طایفه محمودی – مرکز تحقیقات مخابرات ایران

چکیده:

دراین مقاله، رویکردی به پرو رش و ارتقاء مهارتهای تحقیقاتی در محیط رایا یادگیری ، برمبنای فراهم سازی بر خط محتوای متون پیشنهاد شده و ملزومات آن ، در ابعاد مختلف مورد بررسی قرار می گیرد . یک امتیاز عمده در استفاده از این رویکرد، کاهش زمان، هزینه و انرژی لازم در اجرای فرآیندهای تحقیقاتی و نهایتاً ایجاد زمینه مساعد در دانشگاههای مجازی برای ارائه سرویسهای پرورش محقق در کنار آموزش کلاسیک است . افزون بر این، فراهم سازی محتوا برای متون محقق پرور، با توجه به اهمیت تحقیق درحوزه های گوناگون علوم و فناوری ، موجب خواهد شد تا فضای تحقیقاتی
گسترده ای مبتنی بر تعامل میان متخصصان رشته های مختلف دانش که از موجبات یک جامعه آگاهی نگر است، ایجاد گردد.