سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: دومین کنفرانس بین المللی فناوری اطلاعات و دانش

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

رضا صفدری – استادیار و عضو هیات علمی دانشکده پیراپزشکی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات
زهرا میدانی – مربی و عضو هیات علمی دانشکده پرستاری، مامائی و پیراپزشکی دانشگاه علوم
غلامرضا فرشیدفر – دانشکده پیراپزشکی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی – درمانی تهران

چکیده:

بدنبال فشار روز افزون جهت کاهش هزینه و ارتقاء سطح کیفیت و اثر بخشی خدمات، نیاز به داده های مراقبت بهداشتی بیش از هر زمان دیگری احساس می شود. به گونه ای که دیگر پرونده های کاغذی و سیستمهای دستی جهت برآوردن نیازهای پزشکیمدرن امروز کافی نیستند. دنیای مراقبت بهداشتی امروز با شکل گیری صنعت تجاری جدیدی با عنوان تکنولوژی اطلاعات بهداشتی که از نرم افزارهای حمایت از تصمیم گیری تا پرونده های الکترونیکی را در بر می گیرد درحال تجربه کردن تغییرات چشمگیری است . در این میان پرونده های الکترونیکی به عنوان ابزاری هستند که مراکز مراقبتی برای رویارویی با چالش های موجود برگزیده اند. با ایجاد نسخه های قابل خواند کامپیوتری پرونده های دستی یا EMR و نیاز به ارائه خدمات یکپارچه IDS و تکامل سیستمهای کامپیوتری به شکل CPR , EHR تحول جدیدی در نظام مراقبتی ایجادشده است. اما شواهد نشان می دهد که حرکت به سمت این سیستمها با تاخیر همراه بوده است که در این زمینه متخصصان عواملی مانند فراهم بودن استانداردهای انفورماتیکی، سیستمهای نامگذاری، فهرست واژگان و سیستمهای کدگذاری مورد نیاز EHR،حمایت از محرمانگی و امنیت اطلاعات، فرهنگ سازی در بین سازمانها و متخصصان مراقبت بهداشتی و ملزومات سازمانهای اعتبار بخشی را ازجمله آیتمهای تاثیرگذار در ایجاد پرونده الکترونیک سلامت میدانند. در این راستا نقش متخصصان مدیریت اطلاعات جزء لایتجزای تمام این عوامل خواهد بود. اگرچه در آینده کامپیوتر و سیستمهای مکانیزه اعمال کد گذاری و طبقه بندی را انجام خواهند داد، اما در این میان نقش متخصصان HIM در زمینه تفسیر، تحلیل مجموعه داهده ها، فهرست واژگان بالینی و سیستمهای طبقه بندی بیش از هر زمان دیگری بروز می کند. از سوی دیگر متخصصان مدارک پزشکی با آشنایی با استاندارد های سازمان اعتبار بخشی، چگونگی مدیریت اطلاعات در سازمانها را مد نظر قرار میدهند. در حالیکه به دلیل اشنایی با اصول محرمانگی و رازداری اطلاعات بهداشتی علاوه بر حفظ امنیت فیزیکی اطلاعات، می توانند با استفاده از تکنولوژیهای امنیتی مانند پیگیری دسترسی و سایر ابزار پایش دسترسی به پرونده ها، نقش موثری در حفظ امنیت و محرمانگی اطلاعات ایفا کنند. اما در نهایت اینکه، ایجاد و راه اندازی سیستمهای EHR به نحو چشمگیری با نقش کاربران انها در هم تنیده شده است. در این میان نیز متخصصان مدارک پزشکی و کامپیوتر و شرکتهای نرم افزاری می باید از طریق برنامه های آموزشی و توجیهی در وقت، افزایش رضایت بیمار بستر مناسب جهت بکارگیری این سیستمها را فراهم آورند.
پس از انجا که بتدریج متخصصان سیستمهای مدیریت اطلاعات پست مدیران سیستمهای EHR را دربخش تکنولوژی اطلاعات به خود اختصاص خواهند داد. لذا می بایست دانش و تخصص خود را در زمینه تعریف، ضبط، مدیری استفاده و تحلیل و تفسیر داده ها و از همه مهمتر استراتژیهای اطلاعات بهداشتی افزایش دهند که تحقق این امر در گرو تغییر شرح شغل متخصصان HIM و ارائه خدمات آموزشی جهت ارتقاء دانش، تخصص و مهارت آنان خواهد بود.