سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: پنجمین همایش مراکز تحقیق و توسعه صنایع و معادن

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

احمد هرندی – سرپرست محیط زیست و بهداشت صنعتی شرکت پلی اکریل

چکیده:

بدون تردید حفظ محیط زیست شهری را باید در استفاده بهینه از صنعت و تکنولوژیو الاینده های مربوطه در جهت حفاظت از این اقلیم جستجو نمود. کمبود آب در ایران و سایرمناطق خشک یکی از عوامل محدود کننده در گسترش فضای سبز محسوب می شود و رشد بی رویه جمعیت و افزایش آلودگی های محیطی، راه حلهایی را برای رفع کمبود آب می طلبد که یکی از این راه حلها استفاده مجدد از فاضلاب می باشد.
در اغلب کشورهایی که با کمبود آن مواجه هستند پساب فاضلاب می تواند بدلیل غنی بودن از عناصر مورد نیاز گیاه، ارزانترین و قابل دسترس ترین منبع تامین آب جهت آبیاری محسوب گردد استفاده مجدد از فاضلاب یکی از راه حلهای کمبود آب و جلوگیری از آلودگی محیط زیست به ویژه در مناطق خشک و نیمه خشک می باشد.
برای بهره گیری دوباره از آب نیاز است به کیفیت آن آگاهی داشته و برای کاربرد آن در بخشهای گوناگون روال درستی در نظر گرفته شود. از فاضلاب صنعتی پس از تصفیه و رساندن آن به مرز استاندارد می توان در آبیاری کشتزارها، پارکها، جنگلهاومصارف صنعتی بهره برداری نمود و بخصوص زمانیکه فاضلاب صنعتی پس از تصفیه صنعتی به آب های سطحی و یا رودخانه ها جاری باشد با قطع اینجریان موجب کاهش اثرات سوء زیست محیطی کنترل شده می گردد.