سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: هشتمین همایش ملی لاستیک

تعداد صفحات: ۲

نویسنده(ها):

مجتبی جوانبخت – رئیس مهندسی صنایع

چکیده:

رضایت شغلی عبارت است از نتیجه ادراکات کارکنان و یا حدی از احساسات و نگرشهای مثبت نسبت به شغل است که از نظر افراد این حالت احساس مطبوعی است که در نتیجه ارزیابی شغلی پدید می آید. در این مقاله پژوهشی کاربردی به نحوه انجام تهیه پرسشنامه رضایتمندی مشتمل بر ۲۱ عنوان و ۹۷ سوال اشاره گردیده و پس از توزیع، جمع آوری، طبقه بندی و تحلیل پرسشها و عناوین، اقدام به تعریف پروژه های بهبود در زمینه منابع انسانی گردید.