سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: سمینار برنامه ریزی توسعه مشارکتی آب و خاک کشور

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

حسن مقیم – مسئول اداره طراحی و مطالعات آبخیزداری اداره کل منابع طبیعی و ابخیزدار

چکیده:

برای اولین بار در سال ۱۳۸۴ مطالعات تفضیلی اجرایی و صیانت از جنگل با مشارکت مردم به روش PRA در سه پارسل از پارسلهای موجوددر حوضه سد درودزن استان فارس به مهندسین مشاور واگذار گردید با توجه به تفاوتهای موجود بین این گونه پروژه ها با پروژه های تفضییل اجرایی معمول در مسایلی همچون زمان بندی، شرح خدمات، نحوه مطالعات پایه و تلفیق و برنامه ریزی در پروژه های مطالعات مشارکتی انتظار می رود انجام این مطالعات منجر به فعالیت های اجرایی موثر شود با این حال مشکلات و معضلات متعددی سرراه اجرای کامل و موفق این گونه پروژه ها وجود دارد که از مهمترین انها می توان به عدم وجود اعتبار مستقل برای پروژه های مشارکت مردمی و همچنین عدم هماهنگی بیندستگاههای اجرایی مختلف درون وزارتخانه ای جهاد کشاورزی و خارج از وزارتخانه جهاد کشاورزی اشاره نمود.