مقاله «پري مار» (بازيابي يک اسطوره در ابياتي از سنايي و خاقاني) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار و تابستان ۱۳۸۹ در زبان و ادب فارسي (نشريه دانشكده ادبيات و علوم انساني دانشگاه تبريز) از صفحه ۴۹ تا ۶۴ منتشر شده است.
نام: «پري مار» (بازيابي يک اسطوره در ابياتي از سنايي و خاقاني)
این مقاله دارای ۱۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ادبيات تطبيقي
مقاله اسطوره
مقاله گرگن مدوزا
مقاله دهاک
مقاله پري مار

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: گلي احمد
جناب آقای / سرکار خانم: صادقي نژاد رامين

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
ترکيب «پري مار» در ادبيات منظوم فارسي، براي اولين بار در «حديقة الحقيقة و شريعة الطريقة» سنايي غزنوي ديده مي شود و بعد از وي، اين ترکيب را فقط خاقاني شرواني به کار برده است. در متون منظوم ديگر، اثر و نشاني از آن نيست. در ادبيات منثور فارسي نيز، اين ترکيب به صورت «مارپري» در «داراب نامه» طرسوسي آمده است. با بررسي اين ترکيب، مي توان به همانندي هاي آن با اسطوره «گرگن مدوزا» از اساطير کهن يونان و «دهاک» (= ضحاک) اسطوره ايراني دست يافت. نوشته حاضر در حد توان در روشنگري اين مساله کوشيده است.