سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: بیست و چهارمین گردهمایی علوم زمین

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

فیروز اسماعیلی –
رضا دهقان –
محمد نوع پرست –
محمد کلاه‌دوزآن –

چکیده:

با توجه به رشد قیمت فلز روی در سال‌های اخیر، با فراوری باطل های انباشت شده در اطراف کارخانه‌های فرآوری مواد معدنی علاوه بر رفع مشکلات زیست محیطی، درآمد قابل توجهی نیز ایجاد خواهد شد. در این تحقیق پس از حفر ترانشه هایی در صد باطل کارخانه فلوتاسیون دندی ، نمونه معرفی باطل حاتمی شده و مطالعات کانی‌شناسی میکروسکوپی و تعیین توزیع سر با و روی در فراکسیونهای مبادی مختلف این نمونه انجام شده است. عیار سرب در نمونه مورد مطالعه چهار/شش در صد، عیار روی در آن حدود ۲۳% و کانی‌های آن سوی رساند به ترتیب اسمیت زونیت و سروزیت بوده‌اند. سپس با استفاده از روش‌های ثقلی ( میز لرزان و میز موزلی) امکان پر عیار سازی این نمونه‌ها بررسی گردیده است. و آزمایش‌های انجام شده با میز موزلی بر روی محدوده‌های ابعادی ۳۰+ ، ۱۰۰ + ، ۲۰۰ + و ۲۰۰ – مش، بهترین نتیجه برای محدوده ابعادی ۲۰۰ – مش حاصل شده که عیار سوی در کنسانتره ۳۶/۷ در صد و بازیابی و ۶۸% بوده است. با استفاده از میز غذا نیز در محدوده ابعادی ۶۰ + مش امکان تولید کنسانتره روی با عیار ۳۳/۴ در صد و راندمان ۶۶/۸ در صد فراهم شده است. در این مقاله نتایج حاصل از بخش‌های مختلف عملیات شامل نمونه‌برداری، شناسایی نمونه‌ها و آزمایش‌های پر عیار سازی تجزیه و تحلیل شده و مقادیر بنزین برخی از متغیرهای عملیاتی در هر یک از روش‌های فراوری مورد استفاده ارائه شده است.