مقاله پسامدرنيسم در رمان «تاريخ سري بهادران فرس قديم» از دكتر شميسا که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۹ در متن پژوهي ادبي (زبان و ادب پارسي) از صفحه ۱۳۳ تا ۱۵۵ منتشر شده است.
نام: پسامدرنيسم در رمان «تاريخ سري بهادران فرس قديم» از دكتر شميسا
این مقاله دارای ۲۳ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله پسامدرنيسم
مقاله محتواي وجودشناسانه
مقاله محتواي معرفت شناسانه
مقاله عدم انسجام
مقاله بينامتنيت

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: تديني منصوره

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در اين مقاله حضور برخي از مهم ترين مولفه هاي پسامدرنيستي، چون محتواي وجودشناسانه، عدم انسجام، آميختن انواع ادبي (ژانرها)، اتصال کوتاه، عدم قطعيت، ابهام، آشفتگي زمان و مکان، بينامتنيت، شيفته گونگي شخصيت، تغييرات راوي و زاويه ديد و… در يک رمان از دکتر سيروس شميسا، با نام «تاريخ سري بهادران فرس قديم» با ذکر مستنداتي از متن، اثبات شده است و با توجه به عنصر غالب پسامدرنيسم در اين متن، يعني برجسته شدن محتواي وجودشناسانه با استفاده از مباحث عرفاني به شکلي تازه و کارکردي (functional)، مي توان گفت اين داستان  به شيوه اي نو و بومي شده و غيرتقليدي وارد حيطه پسامدرنيسم شده  است، در عين حال که عناصري از مدرنيسم را نيز در خود دارد؛ از جمله آن چنان که لازمه عرفان است، مباحث معرفت شناسانه نيز به نحوي تنگاتنگ و غير قابل تفکيک از مباحث وجودشناسانه در اين متن مورد توجه قرار گرفته اند.