مقاله پسامدرن تصنعي نقد و بررسي شگردهاي فراداستان در رمان بيوتن که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۹ در نقد ادبي از صفحه ۷۳ تا ۸۹ منتشر شده است.
نام: پسامدرن تصنعي نقد و بررسي شگردهاي فراداستان در رمان بيوتن
این مقاله دارای ۱۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله پسانوگرايي
مقاله فراداستان
مقاله بيوتن
مقاله اميرخاني

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: غفاري سحر

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
شگردهاي چاپي و نوآوري در شيوه روايت، رمان بيوتن(۱۳۸۷)  نوشته رضا اميرخاني را به يک فراداستان شبيه کرده است. فراداستان، يکي از شايع ترين انواع داستان هاي پسامدرن، داستاني است خود – ارجاع که با فنون گوناگون نحوه برساخته شدن خود را آشکار مي کند. بيوتن در نگاه اول داراي چنين فنوني است؛ ولي با بررسي دقيق تر شگردهاي اين داستان معلوم مي شود که اين رمان چندان با قلمرو پسانوگرايي همسو نيست.