سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: نوزدهمین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

علی اصغر مجیدی – شرکت خدمات مهندسی برق – مشانیر جمهوری اسلامی ایران

چکیده:

وجود طوفانهای شدید بهمراه گردوخاک معلق درهوا در منطقه زابل سیستان و بلوچستان بهره برداری از پستهای فشارقوی را با مشکلات زیادی روبرو کرده و گاهاً بهره برداری را مختل می نماید . گردوخاک معلق درهوا بصورت لایه کاملی بر روی تمامی تجهیزات نشسته و عملکردهای مکانیکی و الکتریکی آنها را تحت تاثیر قرار می دهد . عدم ارسال سیگنالهای وضعیت تجهیزات و کلیدهای کنترلی بواسطه نشست خاک بر روی کنتاکتها ، کاهش قابلیت اطمینان شرایط برقراری اینترلاکها ، حذف حفاظت بواسطه کلید وضعیت LOCAL بریکرها و افزایش دمای تجهیزات سبب کاهش کارآیی پست و برهم زدن پایداری شبکه سراسری شده و شکایت بهره برداران در جهت بهره برداری نامناسب از تجهیزات را بهمراه داشته است . در این زمینه بهره برداران مجبور به تمیز کردن پست و تابلوهای محوطه در فاصله زمانی کمتر از یک ماه بوده و در حالت مانور کلیدها بعلت عدم اطمینان از سیگنالهای ارسالی از تجهیزات ، بهره برداران و پست همواره در معرض بروز حادثه می باشند . در این راستا با بازدیدهای متعدد از پستهای منطقه و بررسی مشکلات و روشهای ساخت تجهیزات و تابلوهای محوطه هریک از سازندگان و همچنین استانداردهای صنعت برق ، راهکارهای مناسب جهت رفع مشکلات و ایجاد ایمنی و امنیت کافی برای بهره برداران ، پست و شبکه سراسری ارائه شده است . در این مقاله با توجه به برقدار بودن پستها و لزوم تداوم بهره برداری از آنها و همچنین پستهای جدید در حال نصب راهکارها به دو بخش تقسیم شده است . مطالب بیان شده در این مقاله برای پستهای منطقه سیستان و بلوچستان و مناطق کویری کاربرد داشته و با اعمال راهکارهای ارائه شده می تواند اثرات بادهای منطقه بر روی بهره برداری را کاهش و اطمینان شبکه سراسری را نیز افزایش داد .