سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: دهمین سمینار سراسری آبیاری و کاهش تبخیر

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

حیدر علی کشکولی – عضو هیئت علمی، دانشکده مهندسی علوم آب دانشگاه شهید چمران اهواز
عباس رضایی – عضو هئیت علمی، دانشکده کشاورزی دانشگاه شهید باهنر کرمان
حسن فرحبخش – عضو هئیت علمی، دانشکده کشاورزی دانشگاه شهید باهنر کرمان
علیرضا غفوری – مربی آموزشی، بخش مهندسی آب، دانشکده کشاورزی دانشگاه شهید باهنر کرما

چکیده:

پسته به عنوان استراتژی ترین محصول کشاورزی در استان کرمان، نقش مهمی در تولید ثروت ملی و اشتغال زائی دارد. بیش از ۳۰۰۰۰۰ هکتار از اراضی این استان پهناور زیر کشت پسته قرار دارد. که سالانه بیش از ۲۶۵۰۰۰ تن محصول از آنها برداشت می شود. تقریباَ زندگی ۶۰% از مردم استان وابسته به پسته است(۴). در مسیر تولید پسته مشکلات زیادی از قبیل(آفات، بیماریها، سرمازدگی، سال آوری، کم آبی،…) برای کشاورزان وجود دارد. اما مهمترین چالش پیش رو مشکل کمبود آب است. در سالهای اخیر بدلیل خشکسالی همراه با برداشت بی رویه از منابع آبی، کیفیت و کمیت آب کشاورزی در استان به شدت رو به افول نهاده است. برای مقابله با این بحران راه حلهای متعددی ارائه شده است. اصلاح سیستم های آبیاری، انتقال بین حوزه ای آب، استفاده از آبهای نامتعارف و … .