سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: همایش انجمن کتابداری و اطلاع رسانی ایران

تعداد صفحات: ۱۵

نویسنده(ها):

فاطمه رهادوست – عضو هیات علمی گروه کتابداری و اطلاع رسانی دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی

چکیده:

در این مقاله ابتدا تعاریف و تاریخچه مختصر پست مدرنیسم، و آن گاه مبانینظری فلسفی و تاریخی آن در سه بخش (۱) تحول انسان یا سوژه (۲) تحول جهان یا واقعیت (۳) تحول رابطه انسان و جهان، تبیین شده و در پاسخ به هفت سوال کلیدی پژوهش، رابطه پست مدرنیسم و کتابداری و اطلاع رسانی و مباحثی چون پوزیتیویسم، علم گرایی جبرگرایانه، اقتصاد سیاسی کتابداری و اطلاع رسانی و تاریخی گرایی سنتی نقد شده اند. در پایان پس از ارائه چشم اندازی از پژوهش های نظری کتابداری و اطلاع رسانی که پزوهش های کیفی و نظریه های فلسفی معاصر چون دانش شناسی اجتماعی و پدیدار شناسی هرمنوتیک در آن شاخصیت دارند، راهکارها و توصیه هایی برای کتابداران و اطلاع رسانانارائه شده است.