سال انتشار: ۱۳۷۰

محل انتشار: اولین کنفرانس سراسری شبکه های توزیع نیروی برق

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

عباس کرمعلی – شرکت فولمن دیستریبوسیون

چکیده:

در این مقاله طرحی از یک پست مدولار Modular ارائه می شود. این پست بر مبنای نیازهای کشور از قبیل ضرورت برق رسانی به مناطق با چگالی بارکم- کاهش هزینه تمام شده- سرعت عمل در نصب و معذورات حمل و نقل طراحی شده است. پست مذکور۶۳/۲۰KV یا ۱۳۲، out door بوده، دارای یک خط ورودی و سه خط خروجی است که در صورت لزوم قابل توسعه می باشد. عناصر اصلی پست از نوع Conventional است و نظر به انعطاف طرح، می تواند از انواع و سازندگان متفاوت انتخاب شود. نظر به اینکه بسیاری از امور مربوط به نصب در کارگاه مرکزی انجام می گیرد. مدت نصب حدودا ده روز تخمین زده می شود. برآورد اقتصادی نشان می دهد که قیمت تمام شده حداکثر یک چهارم قیمت یک پست Conventional با یک خط ورودی و یک بی ترانس خواهد بود.