سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: بیست و چهارمین گردهمایی علوم زمین

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

نصرت آقازاده – گروه زمین‌ شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ارومیه

چکیده:

اگرچه استفاده از کودهای شیمیایی باعث افزایش تولید محصولات کشاورزی می‌شود ولی استفاده گسترده از این توده‌ها در زمین‌های زراعی می‌تواند یک منبع دین به. آلوده کننده آب‌های زیرزمینی باشد. در این مطالعه پتانسیل آلودگی آب زیرزمینی باباخان دشت عمومی به وسیله کودهای شیمیایی مورد ارزیابی قرار گرفت. که برای این منظور ابتدا کلیه اطلاعات و داده‌های مورد نیاز جمع‌آوری و مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت . براساس نتایج حاصل مناطق حساس با آلودگی به سه بخش مجزا A.B.C به پستی پتانسیل آلودگی تقسیم گردید. بررسی کیفی منابع آب زیرزمینی نشان داد که غلظت یون‌های شاخص آلودگی آب از طریق کودهای شیمیایی ( K.SO4.PO4.NO3 ) خیلی زیاد از حد استاندارد نبوده و فقط در مناطق محدود غلظت این یون‌ها ( SO4.NO3 ) بیشتر از حد مجاز است. با توجه به نتایج حاصل بایستی در استفاده از کودهای شیمیایی از لحاظ میزان و زمان مصرف مدیریت مناسب صورت گیرد و سیستم مونیتورینگ کمی و کیفی منابع آب زیرزمینی برای ارزیابی دقیق کامل گردد.