سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: یازدهمین کنفرانس سالانه انجمن کامپیوتر ایران

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

سعید جلیلی – دانشگاه تربیت مدرس، دانشکده فنی و مهندسی،گروه مهندسی کامپیوتر
سمیه ملکوتی خواه علون آبادی – دانشگاه تربیت مدرس، دانشکده فنی و مهندسی،گروه مهندسی کامپیوتر

چکیده:

مسأله جنبه های اولیه به اعمال رویکرد جنبه گرا در مراحل اولیه فرایند مهندسی نرم افزار(مراحل تدوین خواست ه ها، تحلیل و طراحی معماری نرم افزار) تأکید دارد تا از این طریق بتوان از جنبه ها در سطوح تجرید بالاتری نسبت به مرحله پیاده سازی پشتیبانی نمود . در این حالت پشتیبانی از مسأله جنبه های اولیه سبب افزایش قابلیت نگهداری جنبه ها می شود و می توان آنها را در مراحل بعدی فرایند مهندسی نرم افزار ردیابی نمود . در این مقاله، فرایند AOUSDP به عنوان توسعه فرایند شی گرایUSDP جهت پشتیبانی از مفا هیم رویکرد جنبه گرا در مراحل تدوین خواست ه ها و تحلیل ارائه م ی گردد AOUSDP رهنمودهایی را برای تشخیص جنبه ها و ردیابی آنها در مراحل بعدی فراهم مینماید