سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: کنفرانس فیزیک ایران ۱۳۸۶

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

محمد امیرحمزه تفرشی – سازمان انرژی ایران، پژوهشگاه علوم و فنون هسته ای، پژوهشکده فیزیک پلا
سیدابوالفضل قاسمی – سازمان انرژی ایران، پژوهشگاه علوم و فنون هسته ای، پژوهشکده فیزیک پلا
الهام سعیدزاده – سازمان انرژی ایران، پژوهشگاه علوم و فنون هسته ای، پژوهشکده فیزیک پلا
علی نصیری – سازمان انرژی ایران، پژوهشگاه علوم و فنون هسته ای، پژوهشکده فیزیک پلا

چکیده:

در این مقاله در مورد پرتوهای ایکس پرانرژی گسیل شده از دستگاه پلاسمای کانونی نوع فیلپوف، دنا، و ویژگی های آن بحث شده است . با توجه به کاربرد وسیع پرتو ایکس سخت HXR و مکانیزم تولیداین پرتو در سیستم پلاسمای کانونی ) ) PF ، با استفاده از روش اسپکترومتری جذبی، طیف انرژی پرتو ایکس سخت گسیل شده از تخلیه الکتریکی۳۷ KJ در دنا برآورد شده است . چگالی شار انرژی و شار انرژی گسیل پرتو ایکس سخت به ترتیب مقادیر ۱/۹KJcm-2 S-1و Jcm-2 10 به توان ۱۰ ضربدر ۹/۴ بدست آمده است.