سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: اولین همایش منطقه ای اکوسیستم های آبی داخلی ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

نجمه میگلی نژاد – عضو باشگاه پژوهشگران دانشگاه آزاد اسلامی واحد بوشهر
حامد میگلی نژاد – دانشجوی مهندسی شیمی گاز دانشگاه آزاد اسلامی واحد بوشهر
ایمان حق شناس – دانشجوی رشته مهندسی عمران دانشگاه آزاد اسلامی واحد بوشهر
مرضیه گله داری – عضو باشگاه پژوهشگران دانشگاه آزاد اسلامی واحد بوشهر

چکیده:

افزایش مقدار مواد غیر آلی محلول در دریاچه ، امکان بوجود آمدن توسعه جمعیتهای اتوتروف را فراهم آورد. برخی از این جمعیتها را گیاهان آبزی تشکیل می دهند، اما بیشتر آنها آغازیان فتوسنتز کننده هستند که روی هم پلانکتون گیاهی خوانده م ی شوند .افزایش تدریجی اتوتروفها منجر به تولید جمعیتهای مصرف کننده شد که پلانکتون جانوری نام دارند و با گذشت زمان اکوسیستمهای دریایی امروزی شکل گرفتند