سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: دومین کنفرانس ملی بهسازی و مقاوم سازی ایران

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

حسین میسمی – معاونت پژوهشی مرکز ملی مقاوم سازی ایران
سیدهاشم نوربخش – کارشناس ارشد مهندسی عمران آب مرکز ملی مقاوم سازی ایران
محسن خانبیگی – کارشناس واحد تخصصی ژئوتکنیک و مجاری مدفون مرکز ملی مقاوم سازی ایران
محمدسجاد عبدی – دانشجوی کارشناسی دانشگاه صنعت آب و برق شهید عباسپور

چکیده:

مشکلات ترافیکی از جمله مهمترین مشکلاتی هستند که با افزایش جمعیت شهری فکر بشر امروز را به خود معطوف کرده است. این مشکل در کشورهایی که زیر ساخت ترافیکی مشخص و مدونی ندارد بیشتر نمود می کند. در این راستا سعی می شود با افزایش عرض معابر و ایجاد اتوبان و راه های کمربندی حجم ترافیک موجود را کاهش داده و آن را به مسیرهای دیگری منتقل کرد. با این حال در بسیاری از موارد بافت شهری اجازه چنین ساخت و سازهایی را بما نمی دهد و مشکلات عدیده ای را بوجود می آورد. در این مقاله سعی شده تا حدی بامطالعه موردی بزرگراه یادگار امام بررسی مشکلات و موانعی که در این راه وجود دارد بپردازم.