مقاله پلوراليزم ديني يا پلوراليزم در دين که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۹ در فصلنامه انديشه نوين ديني از صفحه ۹ تا ۲۹ منتشر شده است.
نام: پلوراليزم ديني يا پلوراليزم در دين
این مقاله دارای ۲۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله وحدت متعالي اديان
مقاله پلوراليزم ديني
مقاله کثرت گرايي ديني

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: محمدي عبداله
جناب آقای / سرکار خانم: خسروپناه عبدالحسين

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
وحدت متعالي اديان، يکي از اصول مورد اتفاق سنت گرايان است. آنان معتقدند تمام اديان با وجود اختلاف هاي ظاهري، از گوهر مشترک باطني برخوردارند. دين در نظر سنت گرايان به اديان ابراهيمي اختصاص ندارد و هر روشي براي متمرکزشدن بر حق و زندگي کردن طبق اراده عالم بالا و متناسب با مقصد بشر، «دين» محسوب مي شود. اين ديدگاه سنت گرايان به حقانيت تمام اديان مي انجامد. از اين رو اعتقاد به نسخ و انحصارگرايي در باب حقانيت اديانِ ديگر، امري ناصواب است. سنت گرايان با استناد به وحدت دروني يا متعالي اديان به کثرت گرايي ديني معتقدند. ايشان براي تبيين مدعاي خويش، از آموزه هاي تصوف و عناصر بنيادين مشترک ميان اديان بهره مي گيرند. اين مقاله به توضيح مولفه هاي اصلي اين نظريه و بررسي و ابطال آن بر اساس ادله عقلي و نقلي خواهد پرداخت.