مقاله پلوراليسم ديني و عصر ظهور که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۷ در مشرق موعود از صفحه ۸۷ تا ۱۱۰ منتشر شده است.
نام: پلوراليسم ديني و عصر ظهور
این مقاله دارای ۲۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله پلوراليسم
مقاله انحصارگرايي
مقاله شمول گرايي
مقاله دين
مقاله عصر ظهور
مقاله انديشه مهدويت

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: پناهي آزاد حسن

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
بنابر پلوراليسم ديني، همه اديان الهي و بشري، در کنار هم صادق و نجات بخش مي توانند باشند. جان هيک اين عقيده را در تقابل با انحصارگرايي و شمول گرايي جهان مسيحيت تدوين و ارايه کرده است.
تفکيک «بود» از «نمود»، فروکاستن دين به تجربه ديني و تفکيک گوهر از صدف دين، از مباني پلوراليسم به شمار مي آيد.
نظريه پلوراليسم با مباني کلامي اسلام، ناسازگار است. اديان، به يک اندازه بر حق نيستند. اسلام مانند خورشيد است و اديان آسماني ديگر مانند ستارگاني هستند که تنها در غياب خورشيد راه مي نمايند. حقانيت اسلام بر همه اديان تحريف نشده، ترجيح دارد. تنها دين بر حق، اسلام است. مباني پلوراليسم با انديشه مهدويت شيعي، ناسازگار است.
وجود اديان گوناگون در عصر ظهور، دليل تحقق پلوراليسم ديني در آن عصر نيست؛ زيرا هيچ کدام ازمولفه ها و عناصرتشکيل دهنده پلوراليسم ديني، در رفتارحضرت مهدي با ديگر اديان وجود ندارد.
اعتقاد به منجي جهان، در اديان ديگر نيز وجود دارد.
پلوراليسم ديني از نظر اديان ديگر نيز مردود است.