سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: نهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

محمدعلی سمسارزاده – دانشگاه تربیت مدرس، دانشکده فنی و مهندسی، گروه مهندسی پلیمر
محمدرضا کلائی – دانشگاه تربیت مدرس، دانشکده فنی و مهندسی، گروه مهندسی پلیمر
ابراهیم واشقانی فراهانی – دانشگاه تربیت مدرس، گروه مهندسی شیمی

چکیده:

شاخه ای شدن پلیمرها در حین پلیمریزاسیون, بر بسیاری از خواص پلیمرها و محلول های پلیمری حتی هنگامی که تعداد شاخه ها به طور نسبی کوچک باشند تاثیر گذار است. واکنشهای انتقال زنجیر به پلیمر و پلیمریزاسیون پیوند دوگانه انتهایی در پلیمریزاسیون رادیکال آزاد موجب ایجاد شاخه در پلیمرها می شوند. در این پژوهش، پلیمریزاسیون محلولی وینیل استات در دمای ۶۰ درجه سانتی‌گراد، در حضور کاتالیست AIBNبررسی شده است. همچنین اثر الکلهای مختلف بر شاخه ای شدن پلی وینیل استات بررسی شده است. به منظور بررسی دقیق تر با استفاده از مدل ممان به بررسی تاثیر الکلها بر متوسط عددی و وزنی دانسیته شاخه ای شدن پرداخته, شده است.