سال انتشار: ۱۳۷۷

محل انتشار: دومین همایش انجمن زمین شناسی ایران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

داریوش اسماعیلی – عضو هیئت علمی دانشگاه تهران و دانشجوی دکترای دانشگاه تربیت مدرس
علی کنعانیان – دانشجوی دکترای دانشگاه تربیت مدرس
محمدولی ولی زاده – استاد زمین شناسی دانشگاه تهران

چکیده:

سنگهای دگرگونی ناحیه ای فشار متوسط – حرارت بالا در جنوب مشهد به پنج زون کلریت، بیوتیت، گارنت، استارولیت و سیلیمانیت قابل تفکیکهستند. همزمان با دگر شکلی و وقوع دگرگونی ناحیه ای، توده نفوذی گرانودیوریتی – تونالیتی G1 به داخل سنگهای منطقه تزریق شده و هاله مجاورتی نسبتا باریکی را که خود شامل دوزون آندالوزیت و کردیریت می باشد بر روی زونهای دگرگونی ناحیه ای تحمیل نموده است. دگرگونی مجاورتی در اطراف توده گرانیتوئیدی G1، از نوع قهقرائی بوده و صرفا اثرات هیدروترمال بر جای گذاشته است.