سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: اولین کنفرانس لوله و صنایع وابسته

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

میثم نوری – دانشگاه تربیت مدرس
محمدرضا جلالی – شرکت لوله و تجهیزات سدید

چکیده:

پلی یورتان، یک پلاست یک ترموست است که کاربردهـا ی ز یـ ادی در صـنا یع گونـاگون دارد . کـاربرد گـسترده پلی یورتان ها به دلیل خواص ویژه آنها مانند سختی و ضـربه پـذیری بـالا، انعطـاف پـذیری خـوب، چـسبندگی، مقاومـت است . پلی یورتان ۱۰۰ درصد جامد اخیرا برا ی محافظت از سطوح شیمیایی، قابلیت اعمال در دمای پایین و سمی نبودن داخلی و خارج ی لوله ها کاربرد پ یدا کرده است . پوشش های پلی یورتانی ۱۰۰ درصد جامد محدوده وس یعی از پوشش های مختلف را شامل م ی شوند . در این مقال ه ضمن معرفی پوشش های پلی یورتانی ۱۰۰ درصد جامد، کاربردهای آنها بررسـی شده و ویژگی های آنها در مقابل سایر پوشش های محافظ خوردگی مرسوم بیان شده است .