مقاله پل بازارهاي تبريز که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار و تابستان ۱۳۸۷ در صفه از صفحه ۱۰۱ تا ۱۰۸ منتشر شده است.
نام: پل بازارهاي تبريز
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله شهرهاي ايران
مقاله بازارهاي ايران
مقاله تبريز
مقاله پل بازار

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: نواري نيلوفر
جناب آقای / سرکار خانم: خليل زاده ساينا
جناب آقای / سرکار خانم: فخاري تهراني فرهاد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
تبريز به سبب قرارداشتن بر مسير موسوم به جاده ابريشم و راه هاي ارتباطي مهم شرقي- غربي و شمالي- جنوبي كشور، همواره از جايگاهي ويژه برخوردار بوده چندان كه در دوره هاي گوناگون پايتخت حكومت هاي ايراني بوده است. مطالعه تاريخ توسعه شهر نشان مي دهد كه مهران رود حد شمالي شهر بوده است تا هنگامي كه با توسعه شهر در دوره آق قويونلوها، سوي ديگر رودخانه نيز جزو شهر مي شود.
در شهرهاي اسلامي بازار قلب تپنده شهر محسوب مي شود. بازار تبريز بزرگ ترين بناي مسقف دست ساز بشر محسوب مي شود. قرار گرفتن شهر در محل چهار راه اقتصادي جهان در دوران هاي طولاني، رونق و توسعه دائم بازار را سبب شده است. با توسعه بازار و افزايش نياز به فضاهاي بيشتر، به مرور زمان بازار به ساحل ديگر مهران رود گسترش يافت.
مي دانيم كه بازار در غالب شهرهاي ايران به سان مجموعه اي درهم تنيده و يكپارچه عمل مي كرده است. بدين ترتيب بديهي مي نمايد كه در تبريز نيز براي اتصال دو قسمت بازار پل هايي روي رودخانه احداث كرده باشند. بررسي چگونگي توسعه شهر به سمت شمال رودخانه، گسترش بازار به آن سو، و تمهيداتي كه براي اتصال دو بخش واقع در دو سوي رودخانه انديشيدند- كه در نهايت به احداث پل بازارها انجاميد- و نيز مستندات وجود تنها پل بازارهاي تاريخ ايران كه تا اين زمان ناشناخته مانده اند، در اين مقاله مورد بررسي قرار گرفته است.