سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: نهمین همایش ملی صنایع دریایی ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

کاظم مهین روستا – مدیر عامل شرکت فناوران دنیز جنوب

چکیده:

در چند سال اخیر به مدد وامهایی که تحت عنوان طرحهای زودبازده از طرف سازمان بنادر و کشتیرانی برای جایگزینی لنچهای چوبی در اختیار مالکان و سرمایهگذاران قرار گرفت، صنایع دریایی وابسته و بهخصوص شرکتهای کشتیسازی با خیز آرام و سپس جهشدار در منطقه خرمشهر گسترش یافتند .
پس از پنجسال سازمان بنادر و کشتیرانی که خود مجری طرح جایگزینی شناورهای چوبی بود منطقهای در ۴۵ کیلومتری آبادان بهنام چویبده را در کنار رودخانه بهمنشیر برای ساماندهی کشتیسازان و بهرهبرداری از منافع مشترک معرفی میکند تا معضل ساخت کشتی در خرمشهر را نیز بهدلیل ارتفاع کم پلهای واقع در مسیر مراکز ساخت حل کرده باشد .