مقاله پنبه وسواس بيرون کن ز گوش که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۸ در پژوهشنامه ادب حماسي (پژوهش نامه فرهنگ و ادب از صفحه ۹۳ تا ۱۰۵ منتشر شده است.
نام: پنبه وسواس بيرون کن ز گوش
این مقاله دارای ۱۳ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله يقين
مقاله وصول
مقاله وسوسه

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: سجادي سيدعلي محمد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف غايي عارف از تحمل رياضت ها و طي سلوک، رسيدن به يقين است که آن را به نام ها و عنوان هاي ديگر نيز خوانده اند اما يقين را نه با نام کار است و نه با عنوان، بايد دريافت و چشيد و فهميد.
يقين، به قلب اطمينان، به دل ارامش، به جان قرار و به زندگي، اميد مي بخشد و مرگ را دروازه اي به سوي ارزوها مي سازد. جهان آخرت را نزديک و حب نفس را از ساحت انساني به دور مي دارد. نقطه مقابل ان وسوسه و ترديد است و سير آن برخلاف يقين.
مولانا، دست يابي به يقين و رهايي از ترديد را موکول به هدايت خداوند و خواست واقعي سالک مي داند و غرض از سرودن و ارايه مثنوي معنوي را وصول بدان سرمنزل مي انگارد. نگاهي به تلاش هاي مولانا در اين جهت، سرلوحه کار اين مقاله است که به جاي پرداختن به تعاريف و نظرات گوناگون و اغلب تکراري، مي کوشد که از بيان شيوا و عاشقانه پير بلخ ياري جويد. تا چه قبول افتد.