سال انتشار: ۱۳۹۳
محل انتشار: همایش ملی شهرسازی فرهنگ گرا
تعداد صفحات: ۱۰
نویسنده(ها):
محمد معتقدی – دانشجوی کارشناسی ارشد معماری دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندرعباس
وحدانه فولادی – دانشجوی دکتری معماری دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران

چکیده:
پنجره، یکی از عواملی است که نقش مهمی در شکل دهی به بنا در معماری ایرانی دارد در ساختار پنجره ی بناهای سنتی ایرانی، توجه به ویژگی های فرهنگی از لحاظ نحوه ارتباط بصری و احساسی بین فضای داخل و خارج بنا، به خوبی رعایت شده است در معماری سنتی ایرانی، براساس شرایط محیطی و اقلیمی هر بنا، فضاها دارای پنجره هایی با شکل، اندازه و ساختاری متنوع از لحاظ کارکرد بوده، که نام گذاری متفاوتی داشته اند می خواهیم بدانیم رابطه بین نام پنجره ها و کاربرد آنها چگونه بوده است در این راستا هدف از این مقاله پی بردن به ماهوم و جایگاه پنجره به عنوان یکی از عناصر مهم که نقش موثری در تداوم سنت معماری ایرانی دارد، و همچنین بررسی کاربرد انواع پنجره که متناسب با نقش وجودیت خاص خود در بنا به کار رفته است، می باشد در مقاله حاضر ابتدا به بررسی معنایی و مفاهیم پنجره پرداخته و دسته بندی انواع پنجره های سنتی ایرانی ارائه می شود پس از آن نقش و جایگاه پنجره در معماری ایرانی مورد بررسی قرار می گیرد در ادامه مطالب جمع بندی و تاثیر پنجره به عنوان یک عنصر مهم در معماری سنتی ایرانی نتیجه گیری می شود روش تحقیق در این نوشتار به شیوه توصیفی – تحلیلی و از طریق مشاهده و مقایسه بوده و ابزار گردآوری اطلاعات، مطالعات کتابخانه ای و اسنادی می باشد.