مقاله پنج عامل بزرگ شخصيت و نياز به شناخت که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۸ در روانشناسي تحولي (روانشناسان ايراني) از صفحه ۶۱ تا ۶۸ منتشر شده است.
نام: پنج عامل بزرگ شخصيت و نياز به شناخت
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله مـدل پنـج عامل بزرگ شخصيت
مقاله نياز به شناخت
مقاله دانشجويان

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: حسيني فريده السادات
جناب آقای / سرکار خانم: لطيفيان مرتضي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هـدف از پژوهش حاضر بررسي رابطه پنج عامل بزرگ شخصيت و نياز بـه شناخت بود. بدين منظور ۱۹۱ دانشجـو (۱۰۹ دختر و ۸۲ پسر) از دانشگـاههاي مختلف شيـراز به پـرسشنامه پنج عامل بزرگ شخصيت (گلـدبرگ، ۱۹۹۹) و مقياس نياز به شناخت (کاسيوپا، پتي و کائو، ۱۹۸۴) پـاسخ دادند. نتايج نشان دادند که نياز به شناخت با گشودگي نسبت به تجربه، وظيفه شناسي و بـرون گردي، ارتباط مثبت، با نورزگرايي ارتباط منفي دارد و با مقبوليت رابطـه اي ندارد. اما فقط گشودگي نسبت به تجربه توانست نياز به شناخت را پيش بيني کند (r2=0.18). استلزامهاي پژوهشي درباره نياز به شناخت به بحث گذاشته شد.