سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: سومین کنفرانس بین المللی فناوری اطلاعات و دانش

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

اکبر نیکخواه – دانشگاه صنعتی مالک اشتر
احمد دلفروزی – دانشگاه شاهد، تهران، اتوبان قم

چکیده:

در این مقاله یک روش مؤثر در کشف فایلهای صوتی که توسط روش پنهاننگاری Echo hiding در آنها پیام پنهان شده است، معرفی میشود . یکی از ویژگیهای متمایز این روش نسبت به روشهای دیگر آن است که در این روش به منظور رسیدن به دقت بیشتر، ابتدا سیگنال صوتی به سه گروه سیگنال سخنرانی، سیگنال موزیک سریع و موزیک آرام تقسیم میشود . سپس با توجه به تقسیم بندی صورت گرفته، ویژگیهای استخراج شده از فایلها در سه گروه و توسط شبکه عصبی RBF تعلیم داده میشود . برای بررسی روش پیشنهادی از ۱۰۰۰ فایل صوتی پنهاننگاری شده بوسیله روش Echo hiding ، استفاده شده است . نتایج آزمایش از دقت بالای این روش نسبت به روشهای دیگر حکایت دارد