سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: چهارمین کنفرانس انجمن رمز ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

مجتبی مهدوی – دانشگاه صنعتی اصفهان
شادرخ سماوی – دانشگاه صنعتی اصفهان
احسان مهدوی – دانشگاه شهید بهشتی

چکیده:

تا کنون روشهای متعددی برای اختفاء اطلاعات در بیتهای کم ارزش تصویر ارائه گردیده است. در مورد بسیاری از این روشها حملات موفقی وجود دارد. تحلیلهای آماری بر پایه تغییراتی که در هیستوگرام تصاویر بوجود میآید ابزاری برای اجرای چنین حملاتی است. در بسیاری از روشهای پنهان نگاری به نوعی از بیتهای کم ارزش تصویر برای جاسازی اطلاعات استفاده شده است که موجب جفت شدن ستونهای مجاور در هیستوگرام تصویر میگردد. با استفاده از پدیده جفت شدن میتوان وجود دادههای حتی با حجم کم را کشف کرد. در این مقاله راهکاری ارائه شده است که میتوان ستونهایی از هیستوگرام که با یکدیگر جفت میشوند را از دید حمله کننده مخفی کرد. به این ترتیب بسیاری از حملات مبتی بر هستوگرام را میتوان ناکام گذاشت.