سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: سیزدهمین کنفرانس سالانه انجمن کامپیوتر ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

مجتبی مهدوی – دانشکده برق و کامپیوتر، دانشگاه صنعتی اصفهان
شادرخ سماوی – دانشکده برق و کامپیوتر، دانشگاه صنعتی اصفهان
امیرمهدی تولا – دانشکده برق و کامپیوتر، دانشگاه صنعتی اصفهان

چکیده:

ارتباط روزافزون از طریق رسانههای دیجیتالی بحث امنیت را از اهمیت زیادی برخوردار کرده است. پنهان نگاری روشی برای پنهان کردن ارتباط از طریق یک رسانه پوششی است . اختفاء اطلاعات درتصاویرJPEGجذابیت زیادی دارد زیرا این نوع تصاویر پر استفادهترینتصاویر بر روی اینترنت هستند. روشهای بسیاری برای کشف حضوراطلاعات پنهان در فرمتJPEG وجود دارد که دقت زیادی نیز دارند وتا کنون روشی که بتوان آنرا امن نامید ارائه نشده است. با اتلاف بودن فشرده سازیJPEG و آثاری که این نوع فشرده سازی بر روی تصاویر میگذارد باعث گردیده است تا نتوان از حوزه مکانی برای جاسازیبراحتی استفاده کرد. جاسازی در ضرائبDCT الگوریتم JPEG نیز بههر روشی که ارائه شده است کشف گردیده است. در این مقاله روشی بازگشتی برای جاسازی در حوزه تبدیل قبل از فشرده سازی JPEG ارائه شده است که از بلوک بندی غیر از بلوک بندی معمول درJPEG استفاده میکند. جاسازی طوری انجام میگیرد که فشرده سازی JPEGباعث بوجود آمدن هیچ خطایی در زمان استخراج دادهها نشود . این خواص باعث میگردد امنیت و ظرفیت روش، در حد خوبی باشد.