سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: سومین کنفرانس انجمن رمز ایران

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

حامد موحدیان – دانشگاه اصفهان
احمد براآنی – دانشگاه اصفهان

چکیده:

انبوه اطلاعات حاوی دانش با ارزشی است که باید در برابر دسترسیی غیر مجاز محافظت شوند. محافظت از اطلاعات محرمانه هدفی قدیمیو دراز مدت برای انجمنهای پژوهشی امنیت پایگاه داهده و آژانسهای اماری دولتی محسوب می شود. پیشرفتهای اخیر درزمینه داده کاوی و یادگیری ماشین سبب افزایش ریسک فاش شدن اطلاعات و دانش محرمانه ، زمانی که داده ها بهخارج سازمان انتشار پیدا می کنند، شده است.
حفاظت از اطلاعات محرمانه ممکن است باعث شود که کاربران به اطلاعاتی که مجاز به دستیابی به آنها هستند نتوانند دسترسی داشته باشند. بنابراین باید از روشها و سیاستهایی استفاده کنیم که پیامدهای منفی حفاظت از اطلاعات محرمانه را به حداقل برساند. در این مقاله دانش محرمانه ایکه مورد توجه قرار گرفته (قوانین وابستگی) می باشند که محصول یکی از روشهای داده کاوی با عنوان کاوش قوانین وابستگی است. برخی از این قوانین به دلایلی مانند، کمک به استنتاج اطلاعات محرمانه و یا امکان به وجود آمدن رقبای تجاری دارای ریسک بالایی می باشند و ازآنها به عنوان قوانین محرمانه یاد می شود. در این مقاله روش هایی برای پنهان کردن قوانین محرمانه در بطن پایگاه داده با روش مسدود سازی اطلاعات ارائه می شود. اینروشها شامل دو روش کلی مسدود سازی یک ها و مسدود سازی صفرها می باشد. در ادامه استراتژی هایی برای کاهش پیامدهای منفی پنهان سازی پیشنهاد می شود.