سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: سیزدهمین کنفرانس سالانه انجمن کامپیوتر ایران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

مجتبی مهدوی فرد – دانشکده برق و کامپیوتر، دانشگاه صنعتی اصفهان
شادرخ سماوی – دانشکده برق و کامپیوتر، دانشگاه صنعتی اصفهان
نوید بحرانی – دانشکده برق و کامپیوتر، دانشگاه صنعتی اصفهان

چکیده:

با توجه به گسترش روز افزون فن آوری اطلاعاتو ارتباطات، امنیت اهمیت روز افزونی پیدا کرده است. هدف پنهان نگاری مخفی کردن وجود هر گونه ارتباط سری بین فرستنده و گیرنده است. در این میان امکان سوء استفاده از روش هایپنهان نگاری برای مقاصدخرابکارانه وجود دارد که اهمیت پنهان شکنی را دو چندان می کند. در این مقاله ، روشپنهان شکنی خاصی برای حمله به دسته ای از روش های پنهان نگاری پیشنهاد میشود که به روش تطبیق بیت کم ارزش در تصاویر سطح خاکستری داده جا سازی می کنند. بر خلاف روش LSB-F که در این بیت پیام با کم ارزش ترین بیت تصویر پوشش جایگزین می شود، در روش تطبیق بیت کم ارزش همه بیت های شدت نور تصویر می توانند تغییر کنند. این مطلب موجب تشکیل نشدن زوج مقدار در هیستوگرام تصویر جاسازی شده می شود. در روش پیشنهادی از هیستوگرام باندهای جزئیات تبدیلموجک برای حمله استفاده می شود. نتایج بررسی نشان می دهد که قله های اینهیستوگرام ها اختلاف قابل توجهی با سایر مقادیر دارند که پس از جاسازی این قله ها کاهش چشم گیریخواهند داشت.