سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: چهاردهمین کنفرانس مهندسی برق ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

مجتبی مهدوی – دانشگاه صنعتی اصفهان، دانشکده برق و کامپیوتر
فاطمه منصوری –
شادرخ سماوی –

چکیده:

در این روش پنهان شکنی در تصاویری که با روش ناهمبسته سازی و جاسازی مکانی و جاسازی در حوزه تبدیل پنهان نگاری شونده ارائه گردیده است. در روش پنهان شکنی ارائه شده طول پیام جاسازی شده نیز تخمین زده می شود. کلیه حمله به روش پنهان نگاری مورد نظر بوجود آمدن نویز فلفل نمک در تصویر است. وجود نویز فلفل نمک باعث می گردد هیستوگرام ضرائب DCT اخذ شده در فرکانسهای مختلف کسترش بیشتری بیابد و ضرائب صفر به شدت کاهش یابند. نویز مذکور با چشم یه سختی قابل دیدن است ولی می توان آنرا اندازه گیری نمود.