سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: پانزدهیمن کنفرانس مهندسی برق ایران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

مجتبی مهدوی – دانشگاه صنعتی اصفهان – دانشکده برق و کامپیوتر
امیرمهدی تولا – دانشگاه صنعتی اصفهان – دانشکده برق و کامپیوتر
وجیهه ثابتی – دانشگاه صنعتی اصفهان – دانشکده برق و کامپیوتر
شادرخ سماوی – دانشگاه صنعتی اصفهان – دانشکده برق و کامپیوتر

چکیده:

در این مقاله روشی برای پنهان شکنی روش پنهان نگاری تطبیقی در تصاویر با قالب BMP بر پایه تبدیل موجک ارائه شده است و نشان داده شده است علی رغم ادعای ارائه کنندگان روش مزبور مبنی بر امن بودن آن، این روش قابل شکست بوده و با کمی تغییر در روش های پنهان شکنی شناخته شده می توان به وجود اطلاعات پنهان را آشکار کرد. دراین مقاله با ایجاد تغییراتی در حمله x2 ، و اعمال آن درحوزه تبدیل موجک گسسته توانستیم وجود اطلاعات پناهان درتصاویری را بر ملا کنیم که با این روش پنهان نگاری شده باشند.