مقاله پنهان نگاري وفقي بر اساس پيچيدگي نسبي پيكسلها در تصاوير دو سطحي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار و تابستان ۱۳۸۸ در نشريه مهندسي برق و الكترونيك ايران (انجمن مهندسين برق و الكترونيك ايران) از صفحه ۳۷ تا ۴۹ منتشر شده است.
نام: پنهان نگاري وفقي بر اساس پيچيدگي نسبي پيكسلها در تصاوير دو سطحي
این مقاله دارای ۱۳ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله پنهان نگاري
مقاله تصاوير دوسطحي
مقاله فلويد استاينبرگ
مقاله پنهان شكني

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: مهدوي مجتبي
جناب آقای / سرکار خانم: سماوي شادرخ
جناب آقای / سرکار خانم: خدامي الهه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
امروزه پنهان نگاري توجه محققين زيادي را به خود جلب كرده است. پنهان نگاري در رسانه هاي مختلفي مانند تصوير،‌صدا، تصاوير متحرك صورت مي گيرد. تصوير به عنوان يكي از پراستفاده ترين رسانه ها مطرح است. يكي از روش هاي نمايش تصوير استفاده از تصاوير دو سطحي است. در اين مقاله روشي ارايه شده است كه داده ها را در تصاوير دوسطحي مخفي مي نمايد. عمل جاسازي داده ها در فرآيند تبديل تصوير طيف خاكستري به تصوير دو سطحي صورت مي گيرد كه باعث بهبود امنيت يا ظرفيت مي گردد. جاسازي در نواحي يكنواخت تصاوير دو سطحي شده، مي تواند بيانگر حضور داده هاي مخفي باشد. در اين مقاله روشي ارايه گرديده است كه با بررسي وضعيت هر پيكسل نسبت به پيكسلهاي همسايه از جاسازي داده در نواحي يكنواخت اجتناب مي شود. اجراي روش پيشنهادي باعث بهبود كيفيت تصوير گنجانه و افزايش امنيت آن گرديده است.