سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: چهاردهمین کنفرانس مهندسی پزشکی ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

احمد دلفروزی – دلیجان – دانشگاه آزاد اسلامی واحد دلیجان
اکبر نیکخواه – تهران – دانشگاه صنعتی مالک اشتر
محمد حسین بیسجردی – تهران – دانشگاه شاهد
محمد پویان – تهران – دانشگاه شاهد

چکیده:

در این مقاله یک روش نوین مخفیسازی اطلاعات پزشکی بیماران در تصاویر پزشکی آنها ارائه میشود. در این روش پس از تقسیمبندی تصویر به بلوکهای مساوی، در هر بلوک بطور مستقل مقادیر اختلاف نقاط را متناسب با بیتهای داده تغییر میدهیم. بدلیل حساسیت کمتر سامانه بینایی انسان (HVS) به تغییرات در لبهها، اعوجاج ناشی از مخفیسازی اطلاعات در این نواحی توسط چشم انسان غیر قابل درک است، بنابراین تصویر حاصل از کیفیت دیداری مناسبی برخوردار خواهد بود. امنیت این روش با انجام رمزنگاری اطلاعات مخفیشونده، پیش از فرایند پنهاننگاری افزایش یافته است. روش پیشنهادی بدلیل پیادهسازی در حوزه مکان از سرعت مطلوبی برخوردار است. نتایج تجربی از ظرفیت بالای مخفیسازی، بازیابی کامل اطلاعات مخفی شده و کیفیت مطلوب تصویر حاصل از مخفیسازی حکایت دارند.