سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی بحران آب

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

وحید یزدانی –
حمید زارع ابیانه –
مجتبی شادمانی –

چکیده:

برای سنجش کمی خشکسالی هواشناسی از شاخص­های استاندار بارش (Z)، ناهنجاری بارش(RAI)، بارش استاندارد شده (SPI) و درصدی از نرمال (PNPI) براساس بارش­های فصلی و سالانه ۱۵ ایستگاه هواشناسی استان همدان استفاده شد. همچنین برای پهنه­بندی خشکسالی از روش کریجینگ در نرم افزار Arc GIS استفاده شد. بررسی­ها نشان داد شاخص­های Z، RAI و SPI در مقیاس فصلی و سالیانه و شاخص PNPI در مقیاس فصلی برآوردهای خوبی از شدت و تداوم خشکسالی­ها ارائه دادند. شدت خشکسالی­های رخداده فارغ از نوع شاخص، بیشتر در حد متوسط و خفیف بود. نتایج نشان داد منطقه همدان در هر ۱۰ سال یک دوره خشکی دوسالانه داشته و در ۳۰ سال گذشته نیز یک خشکسالی سخت و شدید را تجربه کرده است. بیش از ۹۰ درصد استان در سال ۱۳۷۵ در پهنه­ی کلاس­های مختلف خشکسالی قرار داشته است. در سال­های اخیر فرکانس وقوع خشکسالی­ها کمتر و تداوم خشکسالی­ها افزایش پیدا کرده است ضمن­آنکه تا حدودی از شدت خشکسالی­ها کاسته شده است.