سال انتشار: ۱۳۹۳
محل انتشار: دومین همایش ملی بیابان با رویکرد مدیریت مناطق خشک و کویری
تعداد صفحات: ۵
نویسنده(ها):
روح الله تقی زاده مهرجردی – استادیار خاکشناسی دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه اردکان.
عادل زاده – کارشناس آزمایشگاه دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه اردکان.
علی اصغر ذوالفقاری – استادیار دانشکده کویرشناسی، دانشگاه سمنان.

چکیده:
استفاده از اطلاعات رقومی از طریق روش های کامپیوتری، که اصطلاحا نقشه برداری رقومی خاک خوانده می شود، قابل اعتمادتر و کم هزینه تر نسبت به روش های سنتی نقشه برداری خاک است. بنابراین در مطالعه حاضر، از روش رگرسیون لاجیستیک جهت پیش بینی مکانی افق سالیک خاک در منطقه ای خشک به وسعت 720 کیلومتر مربع در شهرستان اردکان که عملیات نقشه برداری بسیار سخت می باشد، استفاده گردید. بر اساس روش مربع لاتین مکان جغرافیایی 187 پروفیل خاک مشخص شده و سپس تشریح و طبقه بندی شدند. نتایج این تحقیق نشان داد که مدل رگرسیون لاجیستیک توانسته است بادقت 84 % پیش بینی را انجام دهد. همچنین نتایج نشان داد که پارامترهای شاخص خیسی و شاخص همواری دره با قدرت تفکیک بالا دارای بیشترین اثر در مدل می باشند.