سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی بحران آب

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

سید محمد عسکریزاده –
فاطمه زابل عباسی –
شراره ملبوسی –
غلامعباس قالهری –

چکیده:

زندگی بشر در طول تاریخ در سراسر جهان در معرض انواع مخاطرات طبیعی قرار داشته که بخشی از آن ناشی از فعالیتها و فرایندهای زمین شناختی و ژئومورفولوژیکی از قبیل زلزله، آتشفشان و غیره بوده ولی بخشی از حوادث ناشی از فرایندهای اقلیمی می‌باشد که شدت و فراوانی این پدیده‌ها تا حدود زیادی به مختصات جغرافیایی محل بستگی دارد که از جمله این حوادث می توان به طوفان های سهمگین، خشکسالی، سیل … اشاره کردکه در این میان خشکسالی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است خشکسالی حادثه‌ای طبیعی و پدیده‌ای آرام و مرموز است، که در دهه‌های اخیر در میان حوادث طبیعی که جمعیت‌های انسانی را تحت تأثیر قرار داده‌اند فراوانی و خسارات ناشی از خشکسالی بیش از سایر حوادث بوده است.
در نوشتار حاضر سعی شده است ضمن مطالعه اجمالی روشها و نمایه‌های ارزیابی شدت خشکسالی، این پدیده از دیدگاه اقلیمی مورد بررسی قرار گرفته و با استفاده از داده‌های چهل و پنج ساله بارش ماهانه (۱۳۸۵-۱۳۴۰) استان خراسان رضوی، نقشه پهنه‌بندی خشکسالی با استفاده از شاخص درصد از نرمال (PN) انجام گردیده و در نهایت به ارزیابی شدت خشکسالی در منطقه با نمایه فوق پرداخته شده است.