سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی مدیریت منابع آب

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

مطهره اسفندیاری – دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت مناطق بیابانی دانشگاه یزد
محمدعلی حکیم‌زاده – استاد یار دانشکده منابع طبیعی دانشگاه یزد
محمدرضا اختصاصی – دانشیار دانشکده منابع طبیعی دانشگاه یزد
غلام رضا زهتابیان – استاد دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تهران

چکیده:

در مطالعات آبهای زیرزمینی بررسی کیفیت آبها از اهمیت خاصی برخوردار می‌باشد. افزایش غلظت بیش از حد مجاز یونهای موجود در آب، کشاورزی را با محدودیت جدی روبه‌رو می‌کند. منطقه طشک، با به زیر کشت بردن بیش از ۴۵۰۰ هکتار از اراضی کشاورزی و استفاده از آبهای زیرزمینی به عنوان تنها منبع آبیاری، ارزیابی کیفیت آبهای زیرزمینی در منطقه ضروری به نظر می‌رسد. در این تحقیق به منظور پهنه‌بندی کیفی آبهای زیرزمینی از لحاظ کشاورزی از دیاگرام ویل کوکس استفاده شد. با انداز‌ه‌گیری پارامترها و استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی، لایه‌های مورد نیاز روش درون‌یابی تهیه گردید. تغییرات مکانی آن مورد بررسی قرار گرفت. با استفاده از این نقشه‌ها به راحتی می‌توان مکان‌های مناسب از لحاظ کشاورزی را تشخیص داد و مدیریت بهتری را بر روی کیفیت آب منطقه اعمال کرد. نتایج نشان می‌دهد تنها ۱۴,۳۶٪ از آبهای منطقه برای کشاورزی خوب و متناسب است.