مقاله پهنه برشي زرين (شمال اردکان) و اهميت تکتونيکي آن در خرد قاره ايران مرکزي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۸۷ در مجله پژوهشي علوم پايه دانشگاه اصفهان از صفحه ۲۶۱ تا ۲۷۷ منتشر شده است.
نام: پهنه برشي زرين (شمال اردکان) و اهميت تکتونيکي آن در خرد قاره ايران مرکزي
این مقاله دارای ۱۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله پهنه برشي شکل پذير
مقاله گسل امتداد لغز
مقاله خرد قاره ايران مرکزي
مقاله چرخش بلوک هاي تکتونيکي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: محجل محمد
جناب آقای / سرکار خانم: مسعودي فريبرز
جناب آقای / سرکار خانم: شاكراردكاني فرزانه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
پهنه برشي زرين در شمال اردکا با راستاي کلي شمالي- جنوبي و هندسه اي کماني که بخش محدب آن به سمت باختر است بخش هايي از گرانيت زرين و سنگ هاي دگرگون با سن پالئوزوئيک را با دگرريختي برشي در شرايط شکل پذير متاثر ساخته و انواعي از سنگ هاي ميلونيتي و التراميلونيتي را بوجود آورده است. اين پهنه برشي، هندسه اي مشابه با پهنه بزرگتر کاشمر- کرمان در بخش خاوري دارد که جداکننده دو بلوک بزرگ يزد و طبس در خرد قاره ايران مرکزي است. سازوکار پهنه برشي زرين، امتداد لغز راست بر بوده و دقيقا از سازوکار پهنه برشي خاور خود تبعيت مي نمايد. گسل هاي عمده جداکننده بلوک هاي ايران مرکزي از سمت خاور به سمت باختر راستاي کامل شمالي- جنوبي خود را به راستاي شمالي- جنوبي با حالت کماني، که کاو آن به سمت باختر است، عوض مي کنند. گسل امتداد لغز راستبر نايبند در خاور بلوک طبس با راستاي شمالي- جنوبي است ولي پهنه برشي کاشمر- کرمان که با گسل هاي بزرگي چون رباط پشت بادام و چاپدوني محدود مي گردد در بخش مياني، خمشي با کاو به سمت باختر دارد. شواهد فابريکي در پهنه برشي زرين روشن مي سازد که اين پهنه با راستاي احتمالي شمالي- جنوبي بوده و بتدريج هندسه اي کماني يافته است.