مقاله پهنه بندي اقليمي شمال غرب ايران به روش ليتين اسكي با استفاده از (GIS) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز و زمستان ۱۳۸۴- بهار و تابستان ۱۳۸۵ در تحقيقات كاربردي علوم جغرافيايي (علوم جغرافيايي) از صفحه ۱۱ تا ۲۷ منتشر شده است.
نام: پهنه بندي اقليمي شمال غرب ايران به روش ليتين اسكي با استفاده از (GIS)
این مقاله دارای ۱۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله پهنه بندي اقليمي
مقاله ليتين اسكي
مقاله GIS
مقاله شمال غرب ايران

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: عزيزي قاسم

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در اين پژوهش منطقه شمال غرب ايران با استفاده از سيستم اطلاعات جغرافيايي (GIS) و با به كارگيري توان رقومي روش طبقه بندي اقليمي ليتين اسكي پهنه بندي شده است. جهت رسيدن به اين هدف پهنه هاي هم ارزش شش عنصر مورد نياز در روش ليتين اسكي به كمك نرم افزارهايArcinfo ، Arcview و SPSS تهيه گرديده است و سپس هر عنصر اقليمي بر اساس طبقات تعريف شده در روش مورد استفاده پهنه بندي گرديده و نهايتا نقشه نهايي كه مركب از خصوصيات شش گانه اقليمي مي باشد، بدست آمده است. در كل منطقه ۲۱ اقليم متمايز حاصل شده كه نشان دهنده توان روش طبقه بندي اقليمي مورد استفاده و همين طور نرم افزارهاي سيستم اطلاعات جغرافيايي جهت اين كار مي باشد. بيشترين فراواني متعلق به پهنه معتدل نيمه خشك با درجه بري خفيف و تمركز بارش زمستاني و داراي يك تا سه ماه خشك و وضعيت تابش نرمال مي باشد. اين پهنه ۲۶۷۸۵ كيلومتر مربع از مساحت منطقه را به خود اختصاص داده است كه بيش از ۲۵ درصد مساحت كل منطقه است و بقيه مساحت متعلق به ۲۰ پهنه ديگر مي شود.