مقاله پهنه بندي خطرات ژئوتکنيکي لرزه اي در نوار ساحلي درياي خزر که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در شهريور ۱۳۸۸ در دانشکده فني دانشگاه تهران از صفحه ۲۲۹ تا ۲۳۸ منتشر شده است.
نام: پهنه بندي خطرات ژئوتکنيکي لرزه اي در نوار ساحلي درياي خزر
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله پهنه بندي
مقاله خطر
مقاله زمين لغزش
مقاله روانگرايي
مقاله ژئوتکنيکي لرزه اي
مقاله خزر،كرانه ساحلي
مقاله GIS

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: بابكان سولماز
جناب آقای / سرکار خانم: زارع مهدي
جناب آقای / سرکار خانم: معماريان حسين

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
بلاياي طبيعي از جمله مهم ترين عوامل مخربي هستند که تاکنون خسارات و تلفات بسياري را در سراسر جهان به بار آورده اند. شناسايي مناطق که ظرفيت بالايي براي وقوع چنين پديده هايي دارند، ميزان آسيب پذيري احتمالي ناشي از آنها را تا حدود زيادي کاهش خواهد داد. بدين منظور، در اين مطالعه، با بکارگيري سامانه هاي اطلاعات جغرافيايي، نقشه پهنه بندي خطرات ژئوتکنيکي لرزه اي شامل روانگرايي و زمين لغزش در مقياس ۱:۵۰۰۰۰۰، براي نوار ساحلي درياي مازندران تهيه شد.  اين نقشه، محدوده مطالعاتي را بر اساس ميزان خطر نسبي روانگرايي (در ۵ رده خطر) و زمين لغزش (در ۳ رده خطر) به ۱۵پهنه خطر تقسيم مي کند. همچنين حذف عوامل که اثر منفي بر نقشه خطر زمين لغزش دارند، با به کارگيري بررسي هاي اثرپذيري و تعيين صحت نقشه خطر، منجر به افزايش ميزان صحت نقشه خطر زمين لغزش تا ۹۳٫۵% شد. طبق نقشه خطرات ژئوتکنيکي لرزه اي تهيه شده، حدود ۳۰% از سطح منطقه از خطر نسبي خيلي پايين لغزش و خطر نسبي بالاي روانگرايي برخوردار هستند.