مقاله پهنه بندي خطر بهمن در جاده هراز بر اساس ويژگي هاي ژئومورفولوژيکي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز و زمستان ۱۳۸۷ در تحقيقات كاربردي علوم جغرافيايي (علوم جغرافيايي) از صفحه ۸۳ تا ۱۰۰ منتشر شده است.
نام: پهنه بندي خطر بهمن در جاده هراز بر اساس ويژگي هاي ژئومورفولوژيکي
این مقاله دارای ۱۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله بهمن برف
مقاله جاده هراز
مقاله پهنه بندي خطر

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: قنواتي عزت اله
جناب آقای / سرکار خانم: كريمي جبار

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
سقوط بهمن يکي ازپديده هاي مناطق برف گير است که اگربه صورت علمي با آن برخورد نشود ممکن است خطرات فراوان و مشکلات جبران ناپذيري در مسيرهاي ارتباطي مناطق کوهستاني، تفرج گاه ها و معادن گاهي بروز بهمن مجدد به وجود آورد. بامديريت صحيح و بررسي دقيق ترمي توان نه تنها بهمن راپيش بيني نمود، بلکه ازخسارات آن تا حد قابل ملاحظه اي جلوگيري کرد. نگاهي به حوادث اخير سقوط بهمن هاي متعدد که متاسفانه منجر به خسارات جاني و مالي فراواني گرديده است نياز به آشنايي با بهمن و نحوه وقوع و تبعات ناشي از آن را افزايش مي دهد. لذا ضرورت دارد در راستاي پيشگيري و کاهش خسارات از چنين سوانح طبيعي، عوامل موثر بر شکل گيري بهمن شناسايي و ارزيابي گرديده وضمن شناسايي محل هاي وقوع بهمن، نقشه پهنه بندي خطر بهمن در منطقه با کمک تکنولوژي هاي جديد سيستم اطلاعات جغرافياييGIS) ) و سنجش از دورRS) ) تهيه گردد. جاده کوهستاني هراز يکي از محورهاي ارتباطي شمال کشور مي باشد که به علت شرايط خاص ژئومورفولوژيکي در بخش هايي از مسير آن زمينه مناسبي جهت سقوط بهمن ايجاد نموده است، در اين تحقيق با تفسيرعکس هاي هوايي و تصاوير ماهواره اي و باکمک نقشه هاي توپوگرافي و زمين شناسي و بازديدهاي ميداني نقشه نقاط بهمن خيز در منطقه ايجاد شده است. در مرحله بعد عوامل ژئومورفولوژي و اقليمي که در وقوع بهمن تاثير گذار بودند در قالب مدل AHP با توجه به درجه تاثير آنها وزن دهي شده وضمن ترکيب اين لايه باهم، نقشه پهنه بندي خطر بهمن در منطقه ايجاد شده است. در نهايت نقشه پهنه بندي خطر حاصل از مدل AHP را با نقشه مناطق بهمن خيز که بر اساس بازديد ميداني و تجربه کارشناسي با استفاده از موقعيت ياب GPS تهيه نموده ايم، همپوشاني کرده و ضمن مقايسه آنها با همديگر به اين نتيجه رسيديم که مدل AHP کارايي نسبتا مطلوبي در پهنه بندي خطر بهمن دارد لذا پيشنهاد مي شود، جهت پهنه بندي خطر بهمن در مناطقي که ويژگي هاي اقليمي و توپوگرافي نظير جاده هراز دارند از مدل AHP جهت پهنه بندي خطر بهمن استفاده نمايند.