مقاله پهنه بندي خطر روانگرايي استان لرستان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در دي ۱۳۸۸ در نشريه مهندسي عمران و نقشه برداري (دانشکده فني) (Civil Engineering Infrastructures) از صفحه ۹۵ تا ۱۰۳ منتشر شده است.
نام: پهنه بندي خطر روانگرايي استان لرستان
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله مهندسي ژئوتکنيک لرزه اي
مقاله روانگرايي
مقاله پهنه بندي
مقاله مطالعه موردي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: عسكري فرج اله
جناب آقای / سرکار خانم: قاسمي امير

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
وقوع پديده روانگرايي به طور معمول پيامدهايي نظير ناپايداري سازه ها، نشست متقارن و يا نامتقارن، كاهش باربري شالوده هاي سطحي و شمع ها و افزايش نيروهاي جانبي به سازه هاي نگهبان را به دنبال دارد. به اين دليل براي مقابله با آثار مخرب اين پديده، شناسايي مناطق مستعد روانگرايي بسيار ضروري است. اين شناسايي مي تواند به شكل پهنه بندي كه در آن ظرفيت خطر در مناطق مختلف تعيين مي شود انجام گيرد. در اين مقاله، نتايج بررسي هاي به عمل آمده در زمينه پهنه بندي ظرفيت روانگرايي در استان لرستان ارايه شده است. اين پهنه بندي بر اساس توصيه هاي ارايه شده در راهنماي پهنه بندي خطرات ژئوتكنيك لرزه اي و مهندسي زلزله انجام گرفته است. نتايج مطالعات انجام يافته بيانگر آن است كه دشت هاي استان لرستان، بسته به نوع و بافت نهشته ها و سطح آب زيرزميني، داراي پتانسيل خطر از كم تا زياد را دارند.