مقاله پهنه بندي خطر ناپايداري دامنه ها در تاقديس کنگان به روش آنبالاگان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۸ در زمين شناسي ژئوتكنيك (زمين شناسي كاربردي) از صفحه ۲۰۶ تا ۲۱۹ منتشر شده است.
نام: پهنه بندي خطر ناپايداري دامنه ها در تاقديس کنگان به روش آنبالاگان
این مقاله دارای ۱۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله پهنه بندي
مقاله ناپايداري دامنه ها
مقاله تاقديس کنگان
مقاله روش آنبالاگان

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: باقري مهرورز ابراهيم
جناب آقای / سرکار خانم: اروميه اي علي
جناب آقای / سرکار خانم: نيكودل محمدرضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
پيش بيني و جلوگيري از وقوع خطرات زمين شناسي در مسير توسعه تاسيسات استخراج و انتقال گاز در تاقديس کنگان با بيش از۳۰ حلقه چاه در استان بوشهر از اهميت قابل توجهي برخوردار است. در اين تحقيق پهنه بندي خطر ناپايداري دامنه ها به کمک عواملي مانند ليتولوژي، درجه شيب، ناپيوستگي هاي ساختاري، ارتفاع دامنه ها، هيدروژئولوژي، کاربري و پوشش گياهي زمين مطابق روش آنبالاگان صورت گرفت. چهار پهنه با عنوان خطر نسبي کم، متوسط، بالا و بسيار بالا در قسمت مياني تاقديس کنگان شناسايي شدند. بيشتر سطح منطقه مورد مطالعه در پهنه هاي با خطر متوسط و خطر بالا با پوشش سطحي ۴۲ و ۴۹ درصد قرار مي گيرد. پهنه هاي با خطر کم و خطر بسيار بالا فقط ۲٫۵ و ۶٫۵ درصد از سطح منطقه مورد مطالعه را پوشش مي دهد. سازندهاي پابده، گورپي و نيز نهشته هاي عهد حاضر با ۴۷% از پوشش سطحي منطقه، جزء مناطق با بيشترين خطر ناپايداري هستند.