مقاله پهنه بندي كليماتوريسم منطقه ارسباران با استفاده از شاخص TCI که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۹ در فضاي جغرافيايي از صفحه ۶۳ تا ۸۸ منتشر شده است.
نام: پهنه بندي كليماتوريسم منطقه ارسباران با استفاده از شاخص TCI
این مقاله دارای ۲۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله اقليم توريسم
مقاله شاخص اقليم توريستي TCI؛ IDW؛ منطقه ارسباران

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: ساري صراف بهروز
جناب آقای / سرکار خانم: جلالي طاهره
جناب آقای / سرکار خانم: جلال كمالي آذين

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در اين مقاله با استفاده از شاخص اقليم توريستي ميسزكوفسكي (TCI) به ارزيابي اقليم توريستي منطقه ارسباران پرداخته شده است. اين شاخص به شكلي سيستماتيك شرايط اقليمي را براي توريسم مورد ارزيابي قرار مي دهد. براي محاسبه اين شاخص پارامترهاي ميانگين حداکثر ماهانه دماي روزانه، ميانگين دماي روزانه، حداقل رطوبت نسبي، ميانگين رطوبت نسبي روزانه، بارش (mm)، کل ساعات آفتابي و سرعت باد مورد استفاده قرار مي گيرند. در اين مقاله شاخص مورد نظر براي ۵ ايستگاه سينوپتيك منطقه كه داراي آمار مشترك ۲۰ ساله (۲۰۰۶-۱۹۸۶) بودند، محاسبه و سپس نتايج حاصله به محيط GIS وارد شد و با استفاده از سيستم هاي اطلاعات جغرافيايي پهنه بندي از شرايط اقليم توريستي منطقه ارسباران در ماه هاي مختلف انجام شد. نقشه هاي حاصله نشان مي دهد كه شاخص اقليم توريستي منطقه داراي تنوع زيادي بوده و ماه هاي خرداد، تير، مرداد، شهريور با نمره TCI بين ۱۰۰-۹۰ بهترين شرايط را از نظر اقليم آسايش داشته و ماه آذر، دي، بهمن  در تمامي ايستگاههاي مورد مطالعه فاقد آسايش اقليمي براي توريست ها مي باشد.