مقاله پهنه بندي مصالح شن و ماسه به کمک RS و GIS که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۸ در علوم پايه (دانشگاه آزاد اسلامي واحد علوم تحقيقات) از صفحه ۱۱۹ تا ۱۳۰ منتشر شده است.
نام: پهنه بندي مصالح شن و ماسه به کمک RS و GIS
این مقاله دارای ۱۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله پهنه بندي
مقاله شن
مقاله ماسه
مقاله مهريز
مقاله كواترنري
مقاله GIS و RS

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: شيخ ذكريايي سيدجمال
جناب آقای / سرکار خانم: طباطبايي بفرويي سيدحامد
جناب آقای / سرکار خانم: باقري موسي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: يکي از معضلات مهم در صنايع ساختمان سازي در کشور نبود مصالح ساختماني مرغوب مي باشد، يکي از مصالح مورد استفاده در اين صنعت شن و ماسه مي باشد به همين دليل بررسي هاي اکتشافي گسترده براي تامين بخشي از اين نياز جامعه لازم و ضروري به نظر مي رسد.
هدف: هدف از انجام اين پروژه تهيه نقشه کاربري ذخاير شن و ماسه جهت استفاده در صنعت بتن است.
روش: با استفاده از تلفيق داده هاي رسوب شناسي، زمين شناسي مهندسي، مهندسي عمران، هيدرولوژي و ژئومورفولوژي بوسيله علم  GISو RS بوده است بدين منظور کليه فعاليتهاي انجام شده به روي منطقه مهريز متمرکز گرديده است.
نتايج: بر اساس نمونه برداري ها در منطقه مطالعاتي و نتايج حاصل از آن ها تهيه نقشه پهنه بندي در دستور کار قرار گرفت و در نهايت يک نوع نقشه پهنه بندي بر اساس نياز در صنعت شن و ماسه تهيه گرديده شد.
نتيجه گيري: بصورت يك نقشه پهنه بندي كاملا مختلف و مجزا با كمك داده هاي رسوب شناسي و استفاده از دانش RS- GIS يك بسته اطلاعاتي فراگير و قابل استفاده براي متخصصين رشته هاي عمران- زمين شناسي- رسوب شناسي- و هيدروژئولوژي و محيط زيست فراهم گرديد.