مقاله پهنه بندي مقدار بارش روزانه و تعداد روزهاي بارندگي در حوضه تالاب انزلي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۹ در اكوبيولوژي تالاب (تالاب) از صفحه ۱۱ تا ۲۰ منتشر شده است.
نام: پهنه بندي مقدار بارش روزانه و تعداد روزهاي بارندگي در حوضه تالاب انزلي
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله تعداد روزهاي بارندگي
مقاله مقدار بارندگي روزانه
مقاله حوضه تالاب انزلي
مقاله GIS

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: رمضاني بهمن
جناب آقای / سرکار خانم: فرهي صديقه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
شدت بارندگي به وسيله مقدار آن در واحد زمان نشان داده مي شود، به طوريکه به بارش روزانه بالاي ۳۰ ميلي متر بارش سنگين اطلاق مي شود. همچنين تعداد روزهاي بارندگي بيانگر فراواني عامل صعود مي باشد. در اين تحقيق جهت بررسي مقدار بارش روزانه و تعداد روزهاي بارندگي ۱ ميلي متر و بيشتر در حوضه تالاب انزلي از آمار روزانه وابسته به سازمان آب استان گيلان به مدت ۵ سال آماري از سال ۱۳۸۱ تا ۱۳۸۶ استفاده شد. هدف تحقيق تحليل مقدار و تعداد روزهاي باراني و ارايه نقشه هاي پهنه يندي آن در حوضه تالاب انزلي مي باشد. روش کار توصيفي و با استفاده از نرم افزار سيستم اطلاعات جغرافيايي و مدل ميانيابي کريجينگ اقدام به تهيه نقشه هاي پهنه بندي شد. نتايج تحقيق نشان داد که ناحيه رشت داراي بالاترين مقدار بارش روزانه مي باشد، که در شمال حوضه منطبق با ايام بارش هاي پاييزي مي باشد. ايستگاه ماسوله رودخان ماسوله با ارتفاع ۹۵۰ متر داراي کمترين اين مقدار در سال مي باشد، در حالي که در ايستگاه ماسوله رودخان ماسوله داراي تعداد روزهاي همرا با بارندگي بيشتر است، به طوري که در اين ايستگاه ۱۰ ماه از سال همراه با بارندگي مي باشد. که نشان مي دهد هر چقدر به طرف ارتفاعات بالاتر حرکت مي کنيم از مقدار بارش روزانه (شدت بارش روزانه) کاسته مي شود اما بارش در تعداد روزهاي بيشتري ريزش مي کند. در بررسي پهنه تعداد روز هاي بارندگي نيز مشخص شد که بجز جنوب حوضه که داراي تعداد روزهاي بارندگي بين ۱۸۱ تا ۲۴۶ روز و بقيه سطح حوضه که بشترين قسمت را شامل مي شود داراي بيشينه روزهاي بارش يعني ۲۴۶ تا ۳۱۱ روز است. همچنين در بررسي پهنه بالاترين مقدار بارش روزانه مشخص شد که قسمت هاي شمال تا شرق حوضه داراي مقدار بارش روزانه بالاي ۳۰ ميلي متر (بارش سنگين)، همچنين بيشترين مساحت حوضه داراي بيشينه بارش روزانه ۲۰ تا ۳۰ ميلي متر و فقط قسمت هاي محدود داراي بيشينه بارش روزانه با مقدار ۱۰ تا ۲۰ ميلي متر مي باشد.